Dr Jan Forman

Dr Jan FormanDr Jan Forman är urolog och tog sin examen vid Haukeland University i Bergen, Norge 1992. Förutom en magisterexamen har han ytterligare utbildning i forskning, medicinsk sociologi, programledning och planering.

Hans yrkeskarriär omfattar arbete för UNICEF i Latinamerika (programansvarig och forskare i 5 år: 1992-1993 och 2000-2002) och andra organisationer inom hälso- och välfärdssektorn i Sverige samt i låginkomstländer.

Under arbetet i USA (1995-1999) var han medlem i urologiprogrammet och genomförde forskning om prostatacancer.

I mer än 25 år har han arbetat inom global och folkhälsa, inom området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

Han har lång erfarenhet av:

– Programutveckling, tillhandahållande av rådgivningstjänster för strategisk planering
– Kvantitativ och kvalitativ forskning (operationella & fallstudier; systematiska granskningar)
– Behandling av patienter med erektil dysfunktion och andra sexuella dysfunktioner
– Utbildning (genom föreläsningar och ledning av forskningsprojekt vid flera universitet i Sverige)

Medlemskap:

Svensk Urologisk Förening (SUF)
Prostatacancerförbundet
– Nordisk Urologisk Förening (NUF)
– European Association of Urology (EAU)
The American Urological Association (AUA)

2009 grundade Dr Jan Forman ett konsultföretag som erbjuder tjänster inom programdesign, forskning och utvärderingar och tekniskt stöd till ett brett spektrum av kunder, inklusive icke-statliga organisationer och akademiska institutioner.

Som privat utövare erbjuder han:

– Konsultationer
– Recept
– Hembesök
– Undersökningar och utvärderingar
– Besök hos företags medicinska tjänster

Han står alltid till din tjänst, både personligen och över videochatt.

Kompetens:

– Bedömning och diagnos av cancerologiska urologiska tillstånd
– Stor erfarenhet av hantering av patienter och sjukhuspersonal
– Omfattande kunskap och erfarenhet av diagnostik och behandling av urogenitala dysfunktioner
– Djupgående kunskaper om uppdateringar av den senaste tekniken och procedurerna
– Förmåga att arbeta självständigt och i samarbete med medlemmarna i vårdteamet
– Goda interpersonella färdigheter
– Publicerad författare i många medicinska tidskrifter

Dr Forman håller jämna steg med de senaste trenderna inom medicin och gör allt för att på bästa sätt tjäna sina patienter.

Publikationer:

1. Patel B, Forman J, Fontana J, Frazier A, Pontes JE, Vaishampayan U. “A Single institution Experience with Concurrent Capecitabine and Radiation Therapy in Weak and/or Elderly Patients with Urothelial Cancer.” Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2005 Aug 1;62 (5) 1332-8

2. Tefilli MV, Gheiler EL, Tiguert R, Grignon DJ, Forman JD, Pontes JE, Wood DP: “Urinary Diversion Related Outcome in Patients with Pelvic Recurrence Following Radical Cystectomy for Bladder Cancer.” Urology 53 (5): 999-1004, May 1999.

3. Hart KB, Porter AT, Shamsa F, Chuba PJ, Pontes JE, Forman JD: “The Influence of Race on the Efficacy of Curative Radiation Therapy for Carcinoma of the Prostate. “ Seminars in Urologic Oncology, 16(4):227-31, November 1998.

4. Tefilli MV, Gheiler EL, Tiguert R, Banerjee M, Forman J, Pontes JE and Wood DP: “Salvage Surgery or Salvage Radiotherapy for Locally Recurrent Prostate Cancer. “ Urology 52 (2):224-229, 1998.

5. Forman JD, Meetze K, Pontes JE, Wood DP, Shamsa F, Rana T and Porter AT: “Therapeutic Irradiation for Patients with an Elevated Post-Prostatectomy Prostate Specific Antigen Level.” J Urol 158:1436-1440, 1997.

6. Forman JD, Duclos M, Shamsa F and Pontes JE: “Predicting the Need for Adjuvant Systemic Therapy in Patients Receiving Post Prostatectomy Irradiation.” Urology 47: 382, 1996.

Kontakt: drforman@stenhård.net